Λογοθεραπεία

Αποσκοπεί στη μελέτη και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές: Λόγου (προφορικού και μη), Ομιλίας, Επικοινωνίας, Φωνής, Σίτισης και κατάποσης

Εργοθεραπεία

Αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων για την αύξηση της λειτουργικής εμπλοκής στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις μέσω της παρέμβασης στην αισθητηριακή επεξεργασία, την οργάνωση της προσοχής, το σχεδιασμό και τις επιτελικές λειτουργίες, τον κινητικό προγραμματισμό και το συντονισμό της κίνησης στην εκτελεστικότητα του παιδιού και του εφήβου.

Ομάδες Μελέτης - Ατομική Μελέτη

Το Κέντρο Θάλπη και Μάθηση προσφέρει ακόμη πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξης στην καθημερινή μελέτη (ατομική -ομαδική )των παιδιών τυπικής ανάπτυξης του Δημοτικού και Γυμνασίου σε ευέλικτα ωράρια.

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου

Αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη συναισθηματική ενδυνάμωση παιδιών και έφηβων με νευροαναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες. Κύριος στόχος η διαχείριση και η αποδοχή των δυσκολιών του παιδιού και η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό του με σκοπό την ομαλή κοινωνικοποίησή του και την ενεργή και βιωματική συμμετοχή του σε όλες της συλλογκές διαδικασίες.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Μαθησιακές Δυσκολίες

Αποσκοπεί στην διάγνωση και διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού και του εφήβου. Προσφέρει συνεδρίες ειδικών θεραπειών Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογικής και Ψυχιατρικής Υποστήριξης, Ειδικής Διαπαιδαγώγησης.

Συμβουλευτική Ατόμου και Οικογένειας

Αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και ψυχο-εκπαίδευση των γονέων για τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα διαγνωστικά και διαχειριστικά ζητήματα των παιδιών τους. Συμβουλευτική ατόμου & οικογένειας απο του ειδικούς θεραπευτές μας. Ψυχολογική και Ψυχιατρική Υποστήριξη.

Δημιουργική Απασχόληση

Προγράμματα τα οποία οργανώνονται από ειδικό θεραπευτή με γενικότερο σκοπό την εσωτερίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων των παιδιών στα θέματα οργάνωσης και λειτουργικότητας.

Scroll to Top